Call Center Thin Clients

Beste partner,

Om 12:00 uur voert RoutIT onderhoud uit aan de Call Center Thin Clients. Hierbij zal de verbinding tussen de clients en de server korte tijd worden onderbroken. Na 45 seconden zal de verbinding van de Call Center Clients automatisch herstellen.

Het onderhoud is onderdeel van de maatregelen om de onderbreking van de Call Center Clients te herstellen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met RoutIT Support of een ticket aan makenin IRMA.

Met vriendelijke groet,

RoutIT Operations


Getroffen diensten:

HIP KPN EEN