Spoedonderhoud HIP Receptionist+

Op woensdag 14 februari 2024 wordt er tussen 20:00 uur en 22:00 uur onderhoud uitgevoerd aan HIP Receptionist+.

Bij dit onderhoud worden er bij de leverancier werkzaamheden uitgevoerd aan het cluster.

Gedurende het onderhoud kan er een korte onderbreking in de beschikbaarheid van de dienst worden waargenomen.

De dienst wordt gemonitord na uitvoering van de werkzaamheden.


Getroffen diensten:

HIP HIP Receptionist+ VoIP