Onderhoud mShield

Tussen donderdag 7 december 2023 23:00 uur en vrijdag 8 december 2023 02:00 uur wordt er onderhoud uitgevoerd aan mShield.

Gedurende dit onderhoud kan een korte onderbreking van +/- 15 minuten worden waargenomen.

Engineers monitoren het platform na de werkzaamheden.

Belangrijk:
Engineers melden de volgende wijzigingen na de onderhoudswerkzaamheden;

  • De inspectie van verschillende protocollen is standaard ingeschakeld, waaronder SIP en (e)SMTP.
    Mocht je na de onderhoudswerkzaamheden problemen ervaren met de afhandeling van bijvoorbeeld VoIP netwerkverkeer adviseren we je deze inspectie uit te schakelen.
  • Verouderde IPsec security protocollen worden niet langer beschikbaar gesteld.
    Het kan nodig zijn een IPsec tunnel opnieuw te configureren met gebruik van beschikbare security protocollen.

Getroffen diensten:

mShield Remote Access VPN Security