Verminderde bereikbaarheid KPN Partner Network callcenter

— Afmelding bericht 27 februari 20:40 —
De leverancier meldt om 20:20 uur dat de storing is verholpen.

Eigen business checks bevestigen dit herstel.
Deze melding wordt hierbij ook gesloten.

— Update bericht 27 februari 18:20 —
De platformleverancier meldt nog geen volledig herstel waar te nemen en aan extra mitigerende maatregelen te werken om de impact weg te nemen.

Een volgende update volgt wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is met betrekking tot het callcenter van KPN Partner Network.

— Update bericht 27 februari 17:20 —
De platformleverancier meldt mitigerende maatregelen te hebben uitgevoerd en platform breed enige verbetering te zien.

Een volgende update volgt rond 18:15 uur.

— Update bericht 27 februari 16:45 —
De platformleverancier meldt een storing op haar platform en heeft deze in onderzoek.

Een oplostijd is vooralsnog niet bekend.

De volgende update verwachten we om 17:15 uur te plaatsen.

— Oorspronkelijk bericht 27 februari 15:00 —
Engineers constateren een verminderde bereikbaarheid van KPN Partner Network callcenter agents.

Engineers zijn aangestuurd voor onderzoek en herstel.

Voor vragen aan onze engineers kan er een ticket worden aangemaakt in ServiceNow.


Getroffen diensten:

RoutIT