Download hier de App van CSP Reporter

Simkaart deblokkade Beheerportal / OneBase

Engineers melden dat de storing is verholpen.

Deze melding wordt hiermee gesloten.
—Update melding 02-09-2021 17:25—
Engineers hebben een wijziging doorgevoerd, het eerste resultaat is positief. Verdere checks worden uitgevoerd.
We houden je op de hoogte.

—Update melding: 02-09-2021 10:45—

Engineers geven aan dat de herstelwerkzaamheden niet het gewenste effect hebben gehad, verder onderzoek wordt uitgevoerd.

We houden je op de hoogte.

—Update melding 01-09-2021 15:10–

Engineers geven aan dat de herstelwerkzaamheden vanavond worden voltooid.

—Update melding 01-09-2021 11:40–

Engineers geven aan dat er herstelwerkzaamheden worden voorbereid.

De volgende update volgt als er bekend is wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd.

—Oorspronkelijke melding 31-08-2021 11:00—

Engineers constateren dat het momenteel niet mogelijk is om simkaarten te deblokkeren via de Beheerportal / OneBase.

Voor Simkaart deblokkades kan er een ticket aangemaakt worden.

We houden je op de hoogte.


Getroffen diensten:

Beheer Portal Mobiel OneBase Zakelijk mobiel