Download hier de App van CSP Reporter

Storing datacenter

— afmelding 22-11-2019 12:35 uur —

De diensten welke impact hebben gehad worden door onze engineers continue gemonitord.
De dienstverlening is volledig hersteld. Zoals aangegeven volgt er zo spoedig mogelijk een Reason for Outage.

— update 22-11-2019 08:30 uur —

Onze engineers melden dat de dienstverlening van de CAIW verbindingen zojuist is hersteld.

— update 00:18 uur —

Onze engineers blijven de diensten monitoren. Naar aanleiding van de storing volgt een RFO.

— update 23:45 uur —

Onze engineers bevestigen dat de impact is weggenomen. De volgende diensten hebben deels impact gehad:

  • Colodiensten
  • mShield,
  • IPVPN
  • VOIP en VaMo
  • vCD
  • vMach

Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Onze engineers monitoren de dienstverlening.

— update 23:25 uur —

Er is een korte onderbreking geweest. Onze engineers zien herstel van de dienstverlening.

Overige onderhoudswerkzaamheden zijn onderbroken.

— oorspronkelijke bericht 21 november 2019 22:59 uur —

Er komen meldingen binnen van uitval van verschillende diensten waaronder connectivity, mShield en IPVPN. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij een stroomstoring in een datacenter.

Onderzoek naar de precieze oorzaak is gaande.

 


Getroffen diensten:

CAIW Colodiensten Connectivity IP-VPN mShield Security VAMO VCD vMach