Download hier de App van CSP Reporter

OneBase: Domeinen, Name Services

— Afmelding bericht 29 juni 2022 12:30 uur —
Engineers melden dat de problemen zijn verholpen waarbij orders niet inzichtelijk zijn. Deze melding wordt hierdoor ook gesloten.

Aangaande de voortgang van de migratie adviseren we je het bericht op IRMA te bekijken.

— Update bericht 29 juni 2022 17:00 uur —
Engineers melden dat het technische team herstelwerkzaamheden hebben uitgevoerd en de eerste resultaten positief zijn.
Het advies omtrent subdomeinen om een ticket aan te maken bij Cloud support engineers blijft van kracht.

Een volgende update wordt morgen rond het middaguur verwacht.

— Update bericht 29 juni 2022 13:00 uur —
De doorgevoerde wijzigingen hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleidt. Het technische team is opnieuw aangestuurd voor herstel.

Engineers melden nog meldingen te ontvangen over DNS met betrekking tot aanpassingen voor subdomeinen. Deze worden door onze support engineers zo snel mogelijk opgepakt en verwerkt.
Mocht je hier problemen bij ondervinden verzoeken we je de gewenste wijziging bij cloud support aan te melden per ticket.

Een volgende update volgt aan het einde van de werkdag of eerder wanneer de situatie wijzigt.

— Update bericht 29 juni 2022 11:00 uur —
Engineers melden nog checks uit te voeren met betrekking tot de gisteren doorgevoerde wijziging.
We updaten dit bericht wanneer hier nieuwe informatie over beschikbaar is of om uiterlijk 13:00 uur.

— Update bericht 28 juni 2022 17:30 uur —
Engineers melden dat de instroom van tickets afnemend is en bijbehorende wijzigingsverzoeken grotendeels zijn afgehandeld.

Er zijn geen nieuwe meldingen ontvangen met betrekking tot inlogproblemen.

Er wordt vandaag nog een change doorgevoerd om de complete orderbase in OneBase inzichtelijk te krijgen en alle klant orders correct weer te geven wanneer er 15 of meer orders actief zijn.

Een volgende update wordt morgenochtend rond 10:30 verwacht.

— Update bericht 28 juni 2022 13:40 uur —
Engineers melden dat de meeste orders weer inzichtelijk zijn met uitzondering van een beperkt aantal orders en wanneer er 15 of meer orders op een enkele klantkaart actief zijn. Hiervoor worden aan het einde van de dag werkzaamheden uitgevoerd.

Later vanmiddag verwachten we meer informatie te hebben over de gisteren ontstane name service impact op domeinen. Het advies om impact te melden per ticket blijft actief.

Een volgende update wordt aan het einde van deze middag verwacht.

— Update bericht 28 juni 2022 10:15 uur —
Engineers melden nog veel calls en tickets te ontvangen over de Name Services. Zij kunnen jou en onze klant het snelst op weg helpen wanneer er direct een ticket wordt aangemaakt op het bijbehorende OrderID inclusief probleem omschrijving.

De wijziging welke gisteren is doorgevoerd welke het inloggen en inzien van klant en orders is voltooid en lijkt het gewenste resultaat te bieden. Er worden nog extra checks voor uitgevoerd.

De volgende update volgt rond 13:00 uur.
*Titel is aangepast i.v.m. extra verduidelijking m.b.t. name services.

— Update bericht 27 juni 2022 18:05 uur —
Engineers melden impact te ontvangen met betrekking tot Name Services. Een voorbeeld hiervan is een onbereikbare website.
Mocht je hier hinder van ondervinden dan adviseren we je een ticket aan te maken op de bijbehorende order inclusief een probleemomschrijving. Cloud engineers zijn vanavond tot 21:00 uur met tussenpozen beschikbaar om je ticket te behandelen.

— Update bericht 27 juni 2022 17:00 uur —
Engineers melden bezig te zijn met het doorvoeren van een wijziging waardoor alle klanten (inclusief orders) inzichtelijk moeten zijn en het inloggen zonder problemen moet plaats vinden. Als gevolg van deze wijziging kan de portal iets trager zijn dan je gewend bent.
Vanavond zal de wijziging voltooid zijn.

Checks om de resultaten te controleren worden morgenochtend uitgevoerd. Hierna zal een update worden geplaatst.

— Update bericht 27 juni 2022 15:10 uur —
Engineers melden dat de uitgevoerde checks niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.
Er blijft onverminderd doorgewerkt worden aan oplossingen.

Een volgende update verwachten we rond 17:00 uur te plaatsen.

— Update bericht 27 juni 2022 12:10 uur —
Engineers melden een wijziging te hebben toegepast waardoor het inzien van klanten en bijbehorende orders weer mogelijk moet zijn. Hiervoor worden ter bevestiging checks uitgevoerd.

De inlogproblemen zijn nog in onderzoek.

Alle type domeinwijzigingen zijn mogelijk muv onderstaande wijzigingen.
– Cname ._domeinkey
– TXT  ._domeinkey

Een volgende update volgt rond 15:00 uur.

— Update bericht 27 juni 2022 10:35 uur —
Engineers melden meldingen te ontvangen over het missen van klant en/of orderinformatie. Verder worden er problemen met het inloggen in OneBase gemeld.
Engineers zijn aangestuurd voor onderzoek en herstel.

Een volgende update volgt rond 12:00 uur.

— Update bericht 24 juni 2022 22:00 uur —

Engineers hebben de volgende wijzigingen werkend bevonden.

  • A records (met en zonder toevoegingen),
  • AAAA records,
  • Cname Records (muv ._domeinkey),
  • TXT (muv ._domeinkey).

Het volgende update moment blijft ongewijzigd op maandagmorgen rond 10:30 uur.

— Update bericht 24 juni 2022 16:25 uur —
Engineers melden nog geen oplossing in zicht te hebben.
Extra engineers worden aangesloten bij het onderzoek dat maandagochtend wordt hervat.

Rond 10:30 uur verwachten we maandag de volgende update te plaatsen.

— Update bericht 24 juni 2022 15:15 uur —
Eerdere herstelwerkzaamheden hebben tijdelijk herstel laten zien, maar heeft niet tot blijvend herstel geleid.
Onderzoek is nog steeds gaande en een oplostijd is nog niet bekend.

Een volgende update volgt rond 16:30 uur.

— Update bericht 24 juni 2022 12:05 uur —

Engineers melden te werken aan een oplossing. Een oplostijd is nog niet bekend.

Een volgende update volgt rond 14:30 uur of wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is.

— Oorspronkelijk bericht 24 juni 2022 10:40 uur —

Engineers constateren dat het momenteel niet mogelijk is om DNS wijzigingen door te voeren in OneBase.

Engineers zijn aangestuurd voor onderzoek en herstel.

Ronde 12:00 uur verwachten we een volgende update te plaatsen.


Getroffen diensten:

Cloud OneBase RoutIT