Download hier de App van CSP Reporter

Onderbrekingen bereikbaarheid Hyper-V IaaS omgevingen

— Update bericht 20 januari —

Sinds deze week ervaren we opnieuw onderbrekingen in de bereik en beschikbaarheid van het Hyper-V IaaS platform. Waardoor deze veroorzaakt worden is onbekend.
De gemelde ervaringen komen deels overeen met de ervaringen van december, maar wijken hier ook af.

Onze prioriteit ligt momenteel bij het herstellen van de beschikbaarheid van een VM. Hiervoor zijn er dagelijks meerdere algemene en technische calls met de leveranciers.
Samen werken we aan meerdere acties om de grondoorzaak te achterhalen.

We stellen input over events op het platform of een VM op prijs – bij voorkeur in een ticket – . Deze informatie wordt samengevoegd en geanalyseerd.
Wanneer er een event plaats vind ontvangen we hier graag zo veel mogelijk informatie over en is het belangrijk de actuele klantimpact te benoemen.

— Update bericht 21 december —

In samenwerking met de leverancier en platformbeheerder zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd op het platform om de stabiliteit te herstellen.
Na de op laatste doorgevoerde wijziging (vrijdag 17 december 2021) is er geen impact meer geconstateerd en zijn er geen nieuwe meldingen ontvangen waarin connectieonderbrekingen worden gemeld.

Het verzoek om connectieonderbrekingen actief te melden aan Cloud Support blijft van kracht. Aangeleverde informatie wordt gebruikt voor zowel onderzoek als het meten van platformstabiliteit (op VM niveau).

— Oorspronkelijk bericht —

Er worden op willekeurige momenten onderbrekingen geconstateerd op het Hyper-V IaaS platform.
Als gevolg van deze onderbrekingen herstarten Hyper-V IaaS omgevingen en beland een beperkt deel in een boot loop waardoor de bereikbaarheid van de omgeving niet automatisch hersteld.

De leverancier en de platformbeheerder zijn op het hoogste niveau bijgeschakeld, hebben dit probleem in onderzoek en zijn op zoek naar de grondoorzaak.
Er is vooralsnog geen oplostermijn bekend.

Hyper-V IaaS omgevingen welke niet automatisch herstellen dienen handmatig middels een stop en start commando vanuit de beheerportal hersteld te worden.
Wanneer herstel niet mogelijk is adviseren wij je contact op te nemen met Cloud support.

Ten behoeve van het onderzoek willen we je vragen ervaren connectieonderbrekingen te melden bij Cloud support zodat deze meegenomen kunnen worden in het onderzoek naar de grondoorzaak. Geef hierbij aan of je de bereikbaarheid van de Hyper-V IaaS omgeving zelf hebt kunnen herstellen of dat Cloud support benodigd is voor herstel.


Getroffen diensten:

Cloud Hyper-V IaaS Platform