KPN EEN Telefooncentrale performance issues + Voice Leverstraat (ASB11)

— Afmelding bericht maandag 6 maart 2023 12:15 uur—
Engineers melden dat de voortgang voor het volledig wegnemen van de oorzaak volgens planning verloopt.
De voortgang zal verder volgende de reguliere processen worden bewaakt.

Deze melding wordt hierbij gesloten.

— Update bericht maandag 6 maart 2023 12:15 uur—
Engineers melden dat de impact is weggenomen. De werkzaamheden om de oorzaak volledig weg te nemen zijn nog gaande.

De voice leverstraat voor ASB11 is om 10:40 uur weer opengezet. Hierdoor is de volledige impact op de voice leverstraat weggenomen.

De voortgang omtrent het volledig wegnemen van de oorzaak wordt gemonitord. Een update verwachten we rond 14:30 te plaatsen.

— Update bericht maandag 6 maart 2023 11:15 uur—
Engineers melden de oorzaak te hebben gevonden. Er worden voorbereidingen getroffen om deze weg te nemen.

De impact voor ASB11 gebruikers is ongewijzigd.

De voice leverstraat is enkel nog gesloten voor levering op ASB11. Overige gebruikers ondervinden sinds 10:40 uur geen impact meer op leveringen.

Een volgende update verwachten we rond 12:30 te plaatsen.

— Oorspronkelijk bericht maandag 6 maart 2023 10:35 uur—
Engineers constateren performance issues op een KPN EEN Telefooncentrale. Het gaat specifiek om gebruikers op de ASB11.
Als gevolg van deze performance issues is het voor deze specifieke gebruikers niet mogelijk om.
– Gebruikerswijzigingen door te voeren.
– Toestelprovisioning uit te voeren.
– Gebruik te maken van Flexible Seating.

Om te voorkomen dat de impact vergroot is de leverstraat voice dichtgezet. Hierdoor zijn opleveringen op zowel het HIP en KPN EEN telefonieplatform niet mogelijk.

We verwachten de volgende update rond 11:30 uur te plaatsen.


Getroffen diensten:

KPN EEN Leveren RoutIT VoIP