Download hier de App van CSP Reporter

Weergave mobiele instellingen OneBase en de Beheerportal

— Afmelding donderdag 22 april 2021 19:00 uur —

Engineers geven aan dat de herstelwerkzaamheden succesvol zijn uitgevoerd.

Hierbij wordt de melding gesloten.

— Update bericht donderdag 22 april 2021 16:40 uur —

Engineers zijn bezig met voorbereidende herstelwerkzaamheden om een onderliggend systeem.

De volgende update volgt wanneer de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

— Update bericht donderdag 22 april 2021 15:20 uur —

De voor deze storing ingestelde waardes zijn actief, maar worden niet altijd juist weergegeven.

Het is momenteel niet mogelijk porteringen af te roepen en mobiele abonnementen op te leveren.
Het blokkeren van SIM-kaarten ondervindt geen impact van deze storing.

Wij adviseren geen wijzigingen op mobiele abonnementen door te voeren.

Rond 16:30 uur volgt een volgende update.

— Oorspronkelijk bericht donderdag 22 april 2021 14:55 uur —

Engineers constateren dat er verkeerde waardes worden weergegeven bij de blokkades van mobiele aansluitingen in de OneBase en de Beheerportal.

Wijzigingen die worden doorgevoerd in de OneBase of de Beheerportal worden mogelijk niet doorgevoerd.

Engineers zijn aangestuurd voor onderzoek en herstel.

We houden je op de hoogte.


Getroffen diensten:

Beheer Portal OneBase RoutIT