Download hier de App van CSP Reporter

Storing VPS

— afmelding 1 juli 2019 16:10 uur —

De getroffen maatregelen hebben geresulteerd in herstel van de volledige dienstverlening.

Bij dezen sluiten wij deze melding.

Er volgt een RFO. Deze zal in samenspraak met de leverancier tot stand komen.

— update 24 juni 2019 23:25 uur —

De leverancier heeft, in overleg met de hardwareleverancier, onderhoud op het platform uitgevoerd. Daarnaast is een wijziging doorgevoerd zodat een Hyper-V IaaS-dienst langer op een node actief blijft bij een storing. Dit moet er voor zorgen dat een verplaatsing van een machine, met een daarbij horende reboot, minder vaak voorkomt.

De grondoorzaak is nog niet inzichtelijk, de leverancier blijft dit onderzoeken.

Onze engineers monitoren het platform actief.

— update 24 juni 2019 10:45 uur —

Het platform is op dit moment instabiel. De leverancier is bezig met onderzoek en herstel.

— update 24 juni 2019 09:25 uur —

Op dit moment ervaren wij een storing op VPS- en Hyper-V IaaS-diensten. De leverancier is op de hoogte gebracht.

— update 23 juni 2019 21:35 uur —

Onze engineers melden dat de platformen van VPS- en Hyper-V-diensten tussen 20:00 tot 20:50 downtime hebben ondervonden.

De leverancier heeft om 21:15 gemeld dat het platform weer beschikbaar is.

— update 20 juni 2019 13:15 uur —

De leverancier meldt dat sinds het onderhoud van 18 juni 17:00 uur het platform stabiel is.

Onze engineers monitoren het platform actief.
De volgende update volgt 21 juni 10:00 uur.

— update 19 juni 2019 12:15 uur —

De leverancier meldt dat het spoedonderhoud van 18 juni 17:00 uur succesvol is afgerond op 18 juni 17:45 uur.
Tijdens dit onderhoud zijn hardware-nodes opnieuw opgestart om het spoedonderhoud te voltooien.
Het spoedonderhoud resulteerde in enkele minuten onbereikbaarheid van de dienst.

Het spoedonderhoud heeft geresulteerd in een verbetering van de dienstverlening.
Onderzoek naar de grondoorzaak is gaande en de stabiliteit van het platform wordt actief gemonitord. Hierbij werken onze engineers samen met de engineers van de leverancier.

— update 18 juni 2019 16:45 uur —

De leverancier voert om 17:00 spoedonderhoud uit. Tijdens dit onderhoud zal er 15 minuten down-time zijn voor de VPS-diensten. De leverancier meldt dat het Hyper-V cluster geen downtime zal ervaren.

— update 18 juni 2019 11:10 uur —

De storing is geëscaleerd en het team van specialisten is uitgebreid met als doel de oorzaak zo snel mogelijk te vinden en daarmee de storing te verhelpen.
Daarnaast wordt er gekeken naar ad-hoc mogelijkheden om het Hyper-V IaaS cluster ongevoelig te maken voor de VPS storing.

— oorspronkelijk bericht 17 juni 2019 18:15 uur —

Op dit moment ervaren wij een storing op het VPS platform. Hierdoor zijn Cloud-diensten, zoals Hyper-V IaaS en VPS, mogelijk verminderd beschikbaar.

De leverancier is aangestuurd voor onderzoek en herstel.


Getroffen diensten:

Cloud Hyper-V IaaS VPS