Download hier de App van CSP Reporter

InContact en Gebruikerswijzigingen ASB5

— Afmelding 2 december 2020 22:50 uur —

Engineers melden volledig herstel.

Hierbij wordt deze melding gesloten.

— Update 2 december 2020 22:30 uur —
Engineers melden dat de chatfunctionaliteit is hersteld.

De beschikbaarheid wordt momenteel vertraagd bijgewerkt. Hier wordt verder onderzoek naar uitgevoerd in samenwerking met de leverancier.

Gebruikerswijzigingen doorvoeren op de ASB5 is weer mogelijk.

We houden je op de hoogte.

— Update 2 december 2020 10:15uur —

Engineers constateren dat de impact groter is dan initieel aangegeven. Het is tevens niet mogelijk om gebruikerswijzigingen door te voeren op de ASB5.

De oorzaak van de storing is geïdentificeerd en de oplossing is bekend. Door de aard van de oplossing zal deze worden toegepast in het reeds aangekondigde onderhoudswindow vanaf 18:00 uur vanavond.

 

— Oorspronkelijk bericht 2-december-2020 08:00 uur —

Engineers constateren dat een beperkt deel van de InContact clients geen chatfunctionaliteit hebben en de beschikbaarheid niet wordt bijgewerkt.

Engineers zijn aangestuurd voor onderzoek en herstel.

We houden je op de hoogte


Getroffen diensten:

IAM desktop / KPN EEN InContact desktop