Download hier de App van CSP Reporter

RoutIT Tools

Van vrijdag 21 juni 2019 21:00 uur tot zaterdag 22 juni 2019 06:00 uur wordt er onderhoud uitgevoerd aan de infrastructuur die wordt gebruikt voor RoutIT Tools (IRMA, IS/RA check, kennisdatabase, postcodecheck, RoutIT Tickets, Selt).

In dit tijdspad kunnen er korte onderbrekingen optreden op de RoutIT Tools.


Getroffen diensten:

247Alarm 247Monitoring Beheer Portal DNS beheertool DNS Service Domeinregistratie IRMA IS/RA check Offerte app Porteren mobiel Porteren VOIP Postcodecheck RoutIT Kennisdatabase RoutIT Tickets SELT